header-telefon

Witamy na stronie stowarzyszenia Wspierającego Aktywność Niepełnosprawnych
i Seniorów CENTRUM OPIEKI 24.

CENTRUM OPIEKI 24 jest organizacją pozarządową działająca jako Stowarzyszenie zajmujące się przede wszystkim wspieraniem aktywności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bydgoszczy a Przedstawicielstwo w Poznaniu. Działalność prowadzimy głównie na terenie Polski z możliwością jej rozszerzenia poza granice kraju.

bt-czytaj-wiecej

Dla seniorów

senior-box

Opieka nad ludźmi starszymi
i chorymi.

Mając na uwadze potrzeby seniorów prowadzimy wiele działań, prowadzących do poprawy jakości ich życia.Przede wszystkim oferujemy profesjonalną opiekę, jak również pomoc w opiece, czy prowadzeniu gospodarstwa domowego.

bt-czytaj-wiecej

Dla niepełnosprawnych

disabled-man

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Jednym z podstawowych założeń Stowarzyszenia jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, tak w sferze zawodowej, jak i w życiu codziennym. Prowadzimy działania mające na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych, jak również przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi osoby te się stykają.

bt-czytaj-wiecej